CATEDRA DE CHIMIE FIZICA DIN UNIVERSITATEA BUCURESTI

Catedra noastrã continuã o traditie a excelentei în ceea ce priveste învãtãmântul la nivel
universitar si postuniversitar, membrii catedrei dezvoltând proiecte de cercetare
în cele mai actuale domenii ale chimiei fizice.